வி.களத்தூர் DMK இணைய தளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது.!

.

.

மருத்துவம்

செவி வழி தொடு சிகிச்சை

மருந்தின்றி மாத்திரையின்றி ஹீலர் பாஸ்கர் அவர்களின் விளக்கங்களின் மூலம் செவி வழி தொடு சிகிச்சை...

சர்க்கரை நோய், கொழுப்பு, இரத்த அழுத்தம் போன்ற சகல நோய்களுக்கும் செவி வழி சிகிச்சை.

ANATOMIC THERAPY - HEALER BASKAR 1 0F 3</div>


No comments:

Post a Comment

Labels